Saturday, 1 Apr 2023
Kiến thức Vietinbank

Ngân Hàng Vietinbank có phải của nhà nước không?

Ngân hàng Vietinbank là ngân hàng của Nhà nước và là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam hiện nay. Để tìm hiểu rõ hơn về ngân hàng Vietinbank, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu vốn, chức năng và nhiệm vụ, mọi người hãy cùng theo dõi những chia sẻ dưới đây của Ngân Hàng AZ.

Ngân hàng Vietinbank là gì?

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) được thành lập vào ngày 26/4/1988, trên cơ sở hợp nhất giữa Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam và Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, Vietinbank đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Từ năm 1988 đến năm 2005, Vietinbank hoạt động với tên gọi Ngân hàng Công Thương Việt Nam, là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ về tiền gửi, tín dụng, thanh toán, thẻ tín dụng và các dịch vụ khác cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Từ năm 2005, Ngân hàng Công Thương Việt Nam được chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Sau đó, Vietinbank đã tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh và đại lý, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khách hàng. Năm 2007, Vietinbank đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và năm 2009, Vietinbank đã trở thành một trong những ngân hàng có vốn hóa lớn nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng Vietinbank hoạt động trong lĩnh vực gì?

Ngân hàng Vietinbank là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, bao gồm:

 1. Ngân hàng bán lẻ: Vietinbank cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân như tài khoản tiền gửi, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân, thanh toán trực tuyến và các sản phẩm tài chính khác.
 2. Ngân hàng doanh nghiệp: Vietinbank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp như vay vốn, quản lý tài chính, thanh toán, chuyển khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử.
 3. Ngân hàng đầu tư và chứng khoán: Vietinbank có các công ty con và liên kết hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và chứng khoán, cung cấp các dịch vụ đầu tư, quản lý tài sản và chứng khoán.
 4. Ngân hàng quốc tế: Vietinbank cung cấp các dịch vụ tài chính quốc tế, bao gồm các giao dịch ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế và tài trợ thương mại quốc tế.
 5. Bảo hiểm: Vietinbank có các công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm tài sản.

Với các hoạt động đa dạng như vậy, Vietinbank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín nhất tại Việt Nam.

Quy mô hoạt động của ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam với quy mô hoạt động đáng kể. Sau đây là một số thông tin về quy mô hoạt động của Vietinbank:

Ngân Hàng Vietinbank có phải của nhà nước không?
Ngân Hàng Vietinbank có phải của nhà nước không?
 1. Mạng lưới: Hiện tại, Vietinbank có hơn 200 chi nhánh và đại lý trên toàn quốc, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 2. Khách hàng: Vietinbank phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, thương mại, dịch vụ, đầu tư và bất động sản.
 3. Sản phẩm và dịch vụ: Vietinbank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng về tiền gửi, tín dụng, thanh toán, thẻ tín dụng, chứng khoán, bảo hiểm và các dịch vụ khác.
 4. Tài sản: Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Vietinbank là hơn 1,23 triệu tỷ đồng.
 5. Nhân viên: Vietinbank có hơn 16.000 nhân viên với nhiều chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
 6. Thị phần: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 6 năm 2021, Vietinbank là ngân hàng có thị phần lớn nhất trong số các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam với tỷ lệ thị phần khoảng 10,2%.

Ngân hàng Vietinbank có phải của nhà nước không?

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) là một ngân hàng thương mại được thành lập theo Nghị định số 53/1991/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 14 tháng 8 năm 1991, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Xây dựng và Phát triển Việt Nam.

Vietinbank được đặt dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), cơ quan quản lý ngân hàng trung ương của Việt Nam. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2018, ngân hàng Vietinbank đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), với 64.422.355.220 cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, Nhà nước sở hữu 64,46% tổng số cổ phần Vietinbank thông qua Bộ Tài chính làm đại diện. Vì vậy, Vietinbank được coi là một trong những ngân hàng có vốn Nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, tuy nhiên không phải là hoàn toàn sở hữu bởi Nhà nước.

Tại sao ngân hàng Vietinbank là ngân hàng nhà nước?

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, được coi là ngân hàng nhà nước vì lý do sau đây:

 1. Lịch sử thành lập: Vietinbank được thành lập từ năm 1988 với tên gọi Ngân hàng Xây dựng và Phát triển Việt Nam, và được Chính phủ Việt Nam quản lý trực tiếp. Sau đó, Vietinbank đã chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thương mại và được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 2. Sự quản lý của Nhà nước: Như đã đề cập ở trên, Vietinbank được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc này đảm bảo cho Vietinbank tuân thủ các quy định và chính sách của Nhà nước, và đóng góp cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
 3. Sở hữu của Nhà nước: Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà nước sở hữu 64,46% cổ phần của Vietinbank thông qua Bộ Tài chính. Việc này cho thấy rằng Vietinbank là một trong những ngân hàng có sở hữu Nhà nước lớn nhất tại Việt Nam.

Tóm lại, Vietinbank là ngân hàng nhà nước do quản lý và sở hữu bởi Nhà nước Việt Nam, điều này thể hiện vai trò quan trọng của ngân hàng trong phát triển kinh tế và tài chính của đất nước.

Cơ cấu cổ đông của ngân hàng Vietinbank

Cơ cấu cổ đông của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tính đến tháng 12 năm 2021 được chia thành 3 nhóm chính:

 1. Nhà nước: Nhà nước là cổ đông lớn nhất của Vietinbank với tỷ lệ sở hữu là 64,46%. Việc này cho thấy rằng Vietinbank là một trong những ngân hàng có sở hữu Nhà nước lớn nhất tại Việt Nam. Đại diện cho Nhà nước sở hữu cổ phần của Vietinbank là Bộ Tài chính.
 2. MUFG Bank, Ltd: Là cổ đông lớn thứ hai của ngân hàng Vietcombank và hiện đang nắm giữ 19,73% cổ phần của ngân hàng này.
 3. Cổ đông khác: Tỷ lệ sở hữu là 15,81% tổng cổ phần của ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng Vietinbank có phải ngân hàng lớn nhất Việt Nam không?

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) không phải là ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến hiện tại, Vietinbank đứng thứ 4 trong danh sách các ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam về tổng tài sản. Dù không phải là ngân hàng thương mại lớn nhất nhưng Vietinbank được xếp vào nhóm ngân hàng Big Four – 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, với hơn 1.000 điểm giao dịch trên toàn quốc và các dịch vụ tài chính đa dạng như cho vay, tiết kiệm, thanh toán, chuyển khoản, bảo hiểm và quản lý tài sản, Vietinbank vẫn là một trong những ngân hàng lớn và uy tín nhất tại Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng Vietinbank

Sản phẩm tiền gửi Vietinbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cung cấp nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng, bao gồm:

 1. Tiết kiệm truyền thống: Gồm các loại tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lãi suất hấp dẫn và được bảo đảm bởi Chính phủ Việt Nam.
 2. Tiết kiệm định kỳ: Gồm các sản phẩm tiết kiệm với kỳ hạn định sẵn, khách hàng có thể đóng góp tiền đều đặn theo tháng hoặc theo kỳ hạn.
 3. Tài khoản thanh toán tiền gửi: Là loại tài khoản tiền gửi linh hoạt, có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt tại ATM và POS.
 4. Tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất ưu đãi: Là loại tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng, với lãi suất ưu đãi và được áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp.
 5. Tiền gửi đa ngoại tệ: Là sản phẩm tiền gửi với nhiều loại ngoại tệ khác nhau như USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, SGD, HKD, với lãi suất hấp dẫn và tính linh hoạt cao.

Sản phẩm thẻ Vietinbank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cung cấp nhiều sản phẩm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

 1. Thẻ tín dụng Vietinbank Visa Platinum: Thẻ này được thiết kế cho những khách hàng có thu nhập cao và nhu cầu sử dụng các dịch vụ sang trọng, nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và tiện lợi. Thẻ Visa Platinum của Vietinbank được chấp nhận tại hơn 200 quốc gia trên thế giới và cung cấp các ưu đãi như tích lũy điểm thưởng, giảm giá khi mua sắm, miễn phí sử dụng dịch vụ trên toàn thế giới.
 2. Thẻ tín dụng Vietinbank Visa/Mastercard Gold: Thẻ này dành cho khách hàng có thu nhập trung bình, mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán, giải trí, du lịch, mua sắm. Khách hàng được tặng năm đầu tiên phí dịch vụ và miễn phí thẻ phụ.
 3. Thẻ tín dụng Vietinbank Visa/Mastercard Classic: Thẻ này dành cho khách hàng có thu nhập trung bình, có tính linh hoạt, tiện lợi, dễ dàng sử dụng và đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng hóa và dịch vụ của khách hàng. Thẻ Visa/Mastercard Classic được áp dụng tại các điểm thanh toán chấp nhận thẻ quốc tế và được tặng năm đầu tiên phí dịch vụ.
 4. Thẻ ghi nợ Vietinbank ATM: Thẻ ghi nợ Vietinbank ATM là thẻ đa năng, có thể sử dụng để rút tiền mặt, thanh toán trực tuyến và tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế. Thẻ được kết nối trực tiếp với tài khoản tiền gửi của khách hàng và được cấp miễn phí.

Dịch vụ chuyển tiền kiều hối Vietinbank

Vietinbank cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối với nhiều ưu điểm như thời gian nhanh, phí thấp, tính an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Cụ thể, Vietinbank cung cấp các dịch vụ chuyển tiền kiều hối như sau:

 1. Chuyển tiền bằng Swift: Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) là một hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu, giúp khách hàng chuyển tiền kiều hối nhanh chóng và an toàn tới các ngân hàng trên toàn thế giới.
 2. Chuyển tiền qua các đối tác của Vietinbank: Vietinbank cũng có các đối tác chuyển tiền uy tín trên toàn thế giới như Western Union, MoneyGram, Ria, v.v. giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng và tiện lợi.
 3. Chuyển tiền bằng thẻ: Vietinbank cung cấp dịch vụ chuyển tiền bằng thẻ Visa, Mastercard, JCB, v.v. giúp khách hàng có thể chuyển tiền một cách nhanh chóng và an toàn từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền kiều hối của Vietinbank, khách hàng cần có tài khoản tại ngân hàng và đăng ký dịch vụ tại bộ phận chuyển tiền kiều hối của Vietinbank. Sau khi đăng ký, khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền tại các điểm giao dịch của Vietinbank hoặc thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của ngân hàng.

Cho vay Vietinbank

Vietinbank cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ cho vay đa dạng để phục vụ các nhu cầu tài chính của khách hàng, bao gồm:

 1. Vay tiêu dùng: Vietinbank cung cấp các sản phẩm vay tiêu dùng như vay tiêu dùng cá nhân, vay tiêu dùng mua ô tô, vay tiêu dùng mua nhà, vay tiêu dùng mua điện thoại, laptop, thiết bị điện tử, v.v.
 2. Vay mua nhà: Vietinbank cung cấp các sản phẩm vay mua nhà như vay mua nhà tại thị trường chung cư, vay mua nhà tại thị trường bất động sản đất nền, vay mua nhà tại thị trường địa ốc nghỉ dưỡng.
 3. Vay mua ô tô: Vietinbank cung cấp các sản phẩm vay mua ô tô như vay mua ô tô trả góp, vay mua ô tô tài xế, vay mua ô tô trả trước ít.
 4. Vay doanh nghiệp: Vietinbank cung cấp các sản phẩm vay doanh nghiệp như vay vốn đầu tư, vay vốn kinh doanh, vay vốn phát triển hạ tầng, vay vốn bổ sung vốn lưu động.

Khách hàng có thể đăng ký vay tại các chi nhánh của Vietinbank hoặc thông qua kênh đăng ký trực tuyến của ngân hàng. Để được hỗ trợ chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ vay của Vietinbank, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Vietinbank qua hotline hoặc website của ngân hàng.

Dịch vụ mua bán ngoại tệ Vietinbank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ này giúp khách hàng có thể mua bán các loại ngoại tệ như USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, HKD, SGD, v.v.

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng cần đăng ký tài khoản thanh toán tại Vietinbank và có đủ giấy tờ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc của số tiền mua bán. Sau khi đăng ký, khách hàng có thể thực hiện mua bán ngoại tệ trực tiếp tại các chi nhánh của Vietinbank hoặc thông qua hệ thống internet banking, mobile banking của ngân hàng.

Vietinbank cung cấp tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh và cập nhật liên tục theo biến động của thị trường. Ngoài ra, Vietinbank còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như tư vấn đầu tư ngoại tệ, cập nhật thông tin về thị trường ngoại hối để giúp khách hàng có được quyết định đúng đắn và hiệu quả nhất khi mua bán ngoại tệ.

Dịch vụ ngân hàng số Vietinbank

Ngân hàng Vietinbank cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng số để khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng một cách tiện lợi và nhanh chóng. Dưới đây là một số dịch vụ ngân hàng số của Vietinbank:

 1. Internet Banking Vietinbank: đây là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến như kiểm tra số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mở tài khoản trực tuyến, v.v.
 2. Mobile Banking Vietinbank: đây là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua điện thoại di động, bao gồm kiểm tra số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay, v.v.
 3. QR Pay Vietinbank: đây là dịch vụ cho phép khách hàng thanh toán bằng mã QR thông qua ứng dụng Ví điện tử Vietinbank.

Những dịch vụ ngân hàng số này của Vietinbank đều được thiết kế để mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng cho khách hàng. Khách hàng có thể đăng ký và sử dụng các dịch vụ này tại các chi nhánh của Vietinbank hoặc thông qua kênh đăng ký trực tuyến của ngân hàng.

Bảo hiểm Vietinbank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 1. Bảo hiểm nhân thọ: Vietinbank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với nhiều lựa chọn và tính năng khác nhau như bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm tạm thời, bảo hiểm đầu tư kết hợp với nhau hoặc với các sản phẩm bảo hiểm khác như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm ung thư, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, v.v.
 2. Bảo hiểm tài sản: Vietinbank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tài sản cho các cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và bảo hiểm vận tải.
 3. Bảo hiểm du lịch: Vietinbank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm du lịch với các tính năng bảo vệ khác nhau như bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tài sản, bảo vệ chuyến đi, v.v.
 4. Bảo hiểm ô tô: Vietinbank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm ô tô với nhiều gói bảo hiểm khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình như bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm cháy nổ, v.v.

Ngoài ra, Vietinbank còn cung cấp các sản phẩm bảo hiểm khác như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ nhà cửa, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, v.v.

Việc mua bảo hiểm giúp khách hàng an tâm hơn khi đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống và kinh doanh. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý kỹ về các điều khoản và điều kiện của sản phẩm bảo hiểm trước khi quyết định mua để đảm bảo được quyền lợi và tiết kiệm được chi phí phù hợp.

Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng Vietinbank (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) có chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 1. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính: Vietinbank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính như tiền gửi, cho vay, thẻ tín dụng, chứng khoán, bảo hiểm, v.v. để đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.
 2. Hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương: Vietinbank hỗ trợ các hoạt động kinh tế địa phương bằng cách cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tham gia vào các dự án phát triển địa phương.
 3. Hỗ trợ xuất nhập khẩu: Vietinbank cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối và các dịch vụ tài trợ để hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu.
 4. Quản lý rủi ro tài chính: Vietinbank quản lý các rủi ro tài chính liên quan đến các hoạt động của mình để đảm bảo an toàn và bền vững.
 5. Tuân thủ các quy định pháp luật: Vietinbank tuân thủ các quy định pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đảm bảo tính pháp lý và uy tín của ngân hàng.
 6. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tài chính mới: Vietinbank liên tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng tính cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.

Những chức năng, nhiệm vụ này giúp Vietinbank đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ngân hàng Vietinbank có uy tín không?

Vietinbank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam. Vietinbank được đánh giá là một trong những ngân hàng có chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Vietinbank luôn đặt uy tín và trách nhiệm đối với khách hàng lên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của mình.

Vietinbank đã đạt được nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, Giải thưởng Ngân hàng An toàn và Bảo vệ người tiêu dùng, Chứng nhận ISO 9001: 2015, v.v.

Ngoài ra, Vietinbank cũng có một hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo sự ổn định và an toàn tài chính cho khách hàng. Vietinbank cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và đổi mới sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giữ vững uy tín trên thị trường.

Lịch làm việc ngân hàng Vietinbank

Lịch làm việc của Vietinbank có thể khác nhau tùy vào từng chi nhánh và vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, thường thì Vietinbank hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, với các giờ làm việc thông thường từ 8h00 đến 16h30 hoặc 17h00.

Ngoài ra, Vietinbank cũng cung cấp các dịch vụ giao dịch qua mạng internet và điện thoại di động để khách hàng có thể thực hiện giao dịch và tra cứu thông tin tài khoản mọi lúc mọi nơi.

Để biết chính xác lịch làm việc của Vietinbank tại từng chi nhánh, quý khách hàng có thể truy cập trang web của ngân hàng hoặc liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của Vietinbank để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ ngân hàng Vietinbank

Bạn có thể liên hệ với ngân hàng Vietinbank thông qua các thông tin liên hệ sau:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VietinBank, 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 1900 558 868 hoặc (024) 3941 8868
 • Email: [email protected]
 • Website: www.vietinbank.vn
 • Trang Facebook: www.facebook.com/VietinbankOfficial

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Vietinbank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ tài chính của ngân hàng.

Trên đây là tất cả các thông tin liên quan trả lời cho câu hỏi ngân hàng Vietinbank có phải của nhà nước không? Hi vọng với những thông tin mà Ngân Hàng AZ vừa chia sẻ, mọi người sẽ nắm rõ cơ cấu cổ đông cũng như quy mô và lĩnh vực hoạt động của ngân hàng Vietinbank.

You cannot copy content of this page