Friday, 19 Apr 2024
Game

Cách Enchant Kiếm mạnh nhất trong Minecraft PE

Để kiếm của mình có sức mạnh lớn, có sức sát thương vượt bậc bạn cần phải biết Cách Enchant Kiếm mạnh nhất trong Minecraft PE. Tuy nhiên, đối với nhiều người mới chơi game này sẽ không biết cách thực hiện. Vậy nên bạn có thể theo hướng dẫn Enchant kiếm dưới đây của Ngân hàng AZ.

Enchant Kiếm trong Minecraft PE là gì?

Enchant kiếm trong Minecraft là các phép thuật đặc biệt mà bạn có thể áp dụng cho một cây kiếm bằng cách sử dụng bàn enchant. Mỗi enchantment sẽ mang lại một hiệu ứng khác nhau cho cây kiếm của bạn, từ tăng sức mạnh cho đến tạo ra sét đánh hoặc lửa.

Ví dụ, enchantment “Sharpness” sẽ tăng sức mạnh tấn công của kiếm của bạn, trong khi “Fire Aspect” sẽ làm cho kiếm tạo ra lửa khi đánh vào đối thủ. Tùy thuộc vào độ hiếm của enchantment và mức độ khó khăn để áp dụng nó, bạn có thể cần sử dụng nhiều điểm kinh nghiệm và tài nguyên để có được enchantment mong muốn cho cây kiếm của mình.

Các loại Enchant kiếm mạnh trong Minecraft PE

Dưới đây là một số loại enchantment dành cho kiếm trong Minecraft:

 • Sharpness: Tăng sức mạnh tấn công của kiếm.
 • Smite: Gây thêm sát thương đối với quái vật như zombie hay skeleton.
 • Bane of Arthropods: Tăng sức mạnh tấn công và gây sát thương lớn hơn đối với nhện và ong.
 • Knockback: Khi đánh vào đối thủ, sẽ đẩy đối thủ xa hơn.
 • Fire Aspect: Gây cháy khi đánh vào đối thủ.
 • Looting: Tăng khả năng rơi vật phẩm của đối thủ sau khi giết chết.
 • Sweeping Edge: Tăng tầm đánh và sát thương đám đông.
 • Unbreaking: Tăng độ bền của kiếm.
 • Mending: Sử dụng điểm kinh nghiệm để sửa chữa và tăng độ bền của kiếm.
 • Curse of Vanishing: Kiếm sẽ biến mất khi người chơi chết.

Các enchantment này có thể được áp dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để tạo ra một kiếm mạnh mẽ hơn. Việc áp dụng enchantment cần phải sử dụng bàn enchant và điểm kinh nghiệm.

Cách Enchant Kiếm mạnh nhất trong Minecraft PE

Sử dụng Bàn Enchant

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách enchant kiếm bằng bàn Enchant trong Minecraft:

 • Chuẩn bị nguyên liệu: Để enchant kiếm, bạn cần sử dụng bàn Enchant và ít nhất 1 đơn vị Điểm Kinh Nghiệm (Experience Points).
 • Đặt kiếm lên Bàn Enchant: Đặt kiếm mà bạn muốn enchant lên ô đầu tiên của bàn Enchant.
 • Chọn Enchantment: Sử dụng Điểm Kinh Nghiệm để chọn enchantment. Các enchantment được hiển thị bên phải của màn hình. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ enchantment nào trong danh sách, nhưng số lượng Điểm Kinh Nghiệm cần thiết để áp dụng enchantment phụ thuộc vào loại enchantment và cấp độ mà bạn chọn.
 • Xác nhận Enchantment: Khi bạn chọn enchantment, một mức độ sẽ xuất hiện trong hộp nằm giữa bàn Enchant và danh sách enchantment. Mức độ này cũng phụ thuộc vào số lượng Điểm Kinh Nghiệm mà bạn chọn. Nếu bạn muốn áp dụng enchantment, hãy nhấn chuột vào mức độ để xác nhận.
 • Lấy kiếm enchantment: Sau khi xác nhận, kiếm sẽ được enchantment và bạn có thể lấy kiếm ra khỏi bàn Enchant.
Cách Enchant kiếm mạnh
Cách Enchant kiếm mạnh trong Minecraft

Các enchantment sẽ được áp dụng ngẫu nhiên và phụ thuộc vào cấp độ enchantment mà bạn chọn. Điểm Kinh Nghiệm cần thiết để enchant cũng sẽ tăng dần theo cấp độ enchantment. Nếu bạn không muốn chọn enchantment ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng cuốn sách enchantment để chọn enchantment một cách cụ thể hơn.

Thợ rèn

Trong Minecraft, bạn có thể enchant kiếm bằng cách sử dụng Bàn Enchant, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các kiếm đã enchant trong thợ rèn. Đây là các enchantment kiếm thường được tìm thấy trong thợ rèn:

 • Sát thương: Enchantment này tăng sát thương của kiếm của bạn. Có ba cấp độ sát thương (Sharpness I, II và III).
 • Đánh lui: Enchantment này khiến kẻ thù bị đánh lui một khoảng cách ngắn khi bị đánh bởi kiếm của bạn. Có hai cấp độ đánh lui (Knockback I và II).
 • Lửa: Enchantment này khiến kẻ thù bị đánh bởi kiếm của bạn cháy trong một khoảng thời gian ngắn. Có một cấp độ Lửa (Fire Aspect I).
 • Từ tính: Enchantment này làm cho kiếm của bạn có thể thu hút vật phẩm từ xa hơn. Có ba cấp độ Từ tính (Looting I, II và III).
 • Chém chí mạng: Enchantment này tăng khả năng gây ra chí mạng khi sử dụng kiếm. Có hai cấp độ Chém chí mạng (Smite I và II).
 • Búa sắt: Enchantment này tăng sát thương gây ra cho zombie và zombie người làng. Có hai cấp độ Búa sắt (Bane of Arthropods I và II).
 • Phòng thủ: Enchantment này giúp giảm sát thương từ các cuộc tấn công của kẻ thù. Có ba cấp độ phòng thủ (Protection I, II và III).
Cách Enchant kiếm Mạnh nhất trong Minecraft PE

Các enchantment này có thể được tìm thấy trong các kiếm đã enchant ở thợ rèn, nhưng bạn không thể chọn cấp độ enchantment hay loại enchantment cụ thể.

Để enchant kiếm ở thợ rèn trong Minecraft, bạn cần có một số lượng lớn kinh nghiệm (XP) và một số viên đá Enchanting (Enchanted Book) tương ứng với các loại enchantment bạn muốn có trên kiếm. Sau đó, bạn cần tiến đến thợ rèn và thực hiện các bước sau:

 • Đặt kiếm của bạn vào ô đầu tiên của bảng điều khiển của thợ rèn.
 • Đặt viên đá Enchanting tương ứng với loại enchantment mà bạn muốn có trên kiếm vào ô thứ hai của bảng điều khiển.
 • Nhấn chuột phải vào thợ rèn để mở bảng điều khiển và thực hiện enchantment cho kiếm của bạn.
 • Sau khi enchantment được thực hiện, bạn sẽ phải trả một số lượng kinh nghiệm tương ứng với cấp độ enchantment và loại enchantment của kiếm.
 • Sau khi hoàn tất, kiếm của bạn sẽ được cập nhật với enchantment mới.

Việc enchantment kiếm ở thợ rèn là ngẫu nhiên, nghĩa là bạn không thể chọn cấp độ enchantment hay loại enchantment cụ thể cho kiếm của bạn. Các loại enchantment mà bạn có thể tìm thấy ở thợ rèn sẽ phụ thuộc vào cấp độ enchantment của thợ rèn và may mắn của bạn.

Chế tạo kiếm có sẵn enchantment

Trong Minecraft, có một số cách để chế tạo kiếm có sẵn enchantment. Dưới đây là một số cách để làm điều đó:

 • Sử dụng lệnh /give để nhận một kiếm có sẵn enchantment. Bạn có thể sử dụng lệnh này để tạo ra một kiếm với bất kỳ enchantment nào và cấp độ mà bạn muốn. Ví dụ: /give @p diamond_sword{Enchantments:[{id:”minecraft:sharpness”,lvl:5},{id:”minecraft:fire_aspect”,lvl:2}]} 1
 • Tìm kiếm kiếm có sẵn enchantment trong các cấp độ cao hơn. Khi bạn đánh bại một số sinh vật trong Minecraft, chúng có thể thả ra các vật phẩm, bao gồm cả kiếm. Các kiếm này có thể có sẵn các enchantment khác nhau, tùy thuộc vào loại sinh vật mà bạn đánh bại và cấp độ của chúng.
 • Tìm kiếm các kho báu ẩn và cơ hội để nhận được kiếm có sẵn enchantment. Trong Minecraft, các kho báu ẩn và cơ hội xuất hiện bất ngờ. Khi bạn tìm thấy chúng, chúng có thể cung cấp các vật phẩm quý giá, bao gồm cả các kiếm có sẵn enchantment.
 • Sử dụng chức năng Enchanting của Bàn Enchant để enchant kiếm của bạn. Bằng cách sử dụng viên đá Enchanting và kinh nghiệm, bạn có thể enchant kiếm của mình với các enchantment khác nhau và cấp độ tùy thuộc vào may mắn của bạn.

Lưu ý rằng việc tìm kiếm kiếm có sẵn enchantment trong Minecraft là ngẫu nhiên và tùy thuộc vào may mắn của bạn.

Sử dụng cuốn sách enchantment

Để sử dụng cuốn sách Enchantment trong Minecraft, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Tìm cuốn sách Enchantment: Cuốn sách Enchantment có thể tìm thấy trong các cửa hàng, thợ rèn, hoặc có thể là một phần của phần thưởng sau khi đánh bại một loại quái vật.
 • Đặt cuốn sách vào khuôn mục đích (Anvil): Bạn cần đặt cuốn sách vào khuôn mục đích (Anvil) để sử dụng nó. Bạn có thể mở khuôn bằng cách nhấp đúp chuột vào nó.
 • Chọn enchantment: Sau khi mở khuôn mục đích, bạn sẽ thấy danh sách các enchantment có sẵn để sử dụng. Bạn có thể chọn một enchantment trong danh sách để áp dụng cho vật phẩm của mình.
 • Tính phí: Khi bạn chọn một enchantment, bạn sẽ thấy mức độ chi phí được yêu cầu để áp dụng nó. Chi phí này được tính bằng số lượng điểm kinh nghiệm (Experience Points) bạn có.
 • Sử dụng khuôn mục đích để áp dụng enchantment: Sau khi chọn enchantment và đủ chi phí, bạn có thể sử dụng khuôn mục đích để áp dụng enchantment cho vật phẩm của mình, bao gồm cả kiếm.

Việc sử dụng cuốn sách Enchantment có thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng điểm kinh nghiệm của bạn, vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi áp dụng enchantment cho vật phẩm của mình.

Sử dụng Đá Phép

Để sử dụng Đá Phép để enchant kiếm trong Minecraft, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Tìm đá phép: Đá phép (Enchantment Table) là một loại khối đặc biệt trong Minecraft. Bạn có thể tìm thấy nó trong các làng, các cấp độ ma thuật và trong khu vực khuấy động của các thị trấn.
 • Đặt đá phép: Đặt đá phép vào một không gian rộng, bằng cách đặt nó trên mặt đất hoặc trên một khối khác. Để sử dụng đá phép, bạn cần một khoảng trống ít nhất 2 khối trên đầu đá phép và 1 khối trên các cạnh đá phép.
 • Đặt kiếm vào đá phép: Bạn cần đặt kiếm của mình vào ô dành cho kiếm trong giao diện đá phép.
 • Chọn enchantment: Sau khi đặt kiếm, bạn sẽ thấy một bảng Enchantment hiển thị trên đá phép. Để chọn enchantment, hãy sử dụng chiếc lược (Lapis Lazuli) trong túi của bạn. Mỗi enchantment có mức độ kinh nghiệm (XP level) khác nhau để sử dụng.
 • Tính phí: Khi bạn chọn enchantment, bạn sẽ thấy mức độ chi phí được yêu cầu để áp dụng nó. Chi phí này được tính bằng số lượng điểm kinh nghiệm (Experience Points) bạn có.
 • Sử dụng đá phép để áp dụng enchantment: Sau khi chọn enchantment và đủ chi phí, bạn có thể sử dụng đá phép để áp dụng enchantment cho kiếm của mình.

Bạn cần đủ mức độ kinh nghiệm để sử dụng đá phép, và việc sử dụng đá phép có thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng điểm kinh nghiệm của bạn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi áp dụng enchantment cho kiếm của mình.

Cách lấy sách phép thuật Enchant kiếm trong Minecraft PE

Để lấy sách phép thuật Enchant kiếm trong Minecraft PE, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Tìm một ngôi làng hoặc một địa điểm có thư viện: Sách phép thuật Enchant kiếm thường được tìm thấy trong thư viện của các ngôi làng hoặc trong các căn cứ của bộ tộc.
 • Tìm thư viện: Trong ngôi làng hoặc bộ tộc, hãy tìm kiếm một tòa nhà có căn phòng thư viện. Thư viện có các giá sách và bàn ghế để bạn có thể đọc sách.
 • Kiếm sách phép thuật Enchant kiếm: Trong thư viện, tìm kiếm giá sách mà có một cuốn sách phép thuật Enchant kiếm đặt trên đó. Đôi khi cuốn sách này được giấu trong một tủ sách hoặc một khu vực khác của thư viện.
 • Lấy sách: Khi bạn đã tìm thấy cuốn sách phép thuật Enchant kiếm, hãy sử dụng nút tương tác (interact button) để lấy sách và đặt nó vào túi của mình.

Sách phép thuật Enchant kiếm là một món đồ hiếm và có thể khó tìm, do đó bạn cần phải khám phá nhiều địa điểm khác nhau trong thế giới Minecraft.

Tổng hợp lệnh Enchant kiếm mạnh Minecraft

Dưới đây là một số lệnh Enchant kiếm mạnh trong Minecraft:

 • Sharpness V: /enchant @p sharpness 5
 • Smite V (chỉ hoạt động trên quái vật Undead): /enchant @p smite 5
 • Bane of Arthropods V (chỉ hoạt động trên quái vật Arthropod): /enchant @p bane_of_arthropods 5
 • Knockback II: /enchant @p knockback 2
 • Fire Aspect II: /enchant @p fire_aspect 2
 • Looting III: /enchant @p looting 3
 • Sweeping Edge III: /enchant @p sweeping 3
 • Unbreaking III: /enchant @p unbreaking 3
 • Mending: /enchant @p mending 1
 • Sharpness V, Unbreaking III, Mending: /enchant @p sharpness 5 unbreaking 3 mending 1

Lưu ý rằng lệnh trên chỉ hoạt động trên phiên bản Minecraft Java. Trong phiên bản Minecraft PE, bạn có thể sử dụng các lệnh tương tự, nhưng cần sử dụng tên người chơi thay vì “@p” để chỉ định người chơi được enchant kiếm.

 • Để nhập lệnh Enchant kiếm trong Minecraft, bạn cần mở chat box trong game bằng cách nhấn phím “T” trên bàn phím. Sau đó, bạn có thể nhập lệnh vào chat box và nhấn phím “Enter” để xác nhận lệnh.
 • Ví dụ, nếu bạn muốn enchant kiếm của mình với enchantment “Sharpness” mức độ 3, bạn có thể nhập lệnh sau đây vào chat box:
 • /enchant @p sharpness 3
 • Trong đó, “@p” đại diện cho người chơi đang chơi (nếu bạn đang chơi đơn), hoặc là người chơi đang đứng gần nhất (nếu bạn đang chơi đa người chơi).

Lưu ý rằng để sử dụng lệnh, bạn cần có quyền truy cập lệnh trong game. Nếu bạn không có quyền này, hãy yêu cầu quyền truy cập từ chủ server hoặc chỉnh sửa cài đặt game để cho phép sử dụng lệnh.

Có rất nhiều Cách Enchant Kiếm mạnh nhất trong Minecraft PE, tuy nhiên việc thực hiện thành công hay không còn tùy thuộc vào khả năng của từng người chơi. Vậy nên bản thân người chơi cần có tiền, có kinh nghiệm mới đảm bảo quá trình Enchant kiếm của mình thành công 100%.