Saturday, 1 Apr 2023
Doanh Nghiệp Kiến thức

Vốn điều lệ của ngân hàng là gì? Tối thiếu bao nhiêu?

Vốn điều lệ của ngân hàng là gì? Vốn điều lệ của ngân hàng là một phần của tài sản của một ngân hàng mà phải được giữ để đảm bảo rằng ngân hàng có đủ tiền để hoàn trả khoản vay của khách hàng và cung cấp dịch vụ tài chính khác. Theo dõi bài viết dưới đáy của Ngân Hàng AZ để tìm hiểu thêm các thông tin khác liên quan đến vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của ngân hàng là gì?

Vốn điều lệ là số tiền của chủ sở hữu hoặc các nhà đầu tư đặt vào một ngân hàng để tạo ra nguồn tài chính cho việc hoạt động của ngân hàng. Vốn điều lệ của một ngân hàng càng cao, tính tổng quát càng cao về khả năng cho vay và giải quyết các rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải.

Vốn điều lệ của một ngân hàng phải đáp ứng các quy định về tỷ lệ vốn điều lệ tới tài sản của các chính phủ hoặc các tổ chức quản lý chất lượng tài chính, nhằm đảm bảo tính an toàn và tính hợp lý của hoạt động của ngân hàng.

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 1. Cho vay: Ngân hàng sử dụng vốn điều lệ để cho vay cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 2. Mua các tài sản: Ngân hàng có thể sử dụng vốn điều lệ để mua các tài sản như các loại trái phiếu hoặc các khoản vốn đầu tư.
 3. Phát triển hoạt động kinh doanh: Ngân hàng có thể sử dụng vốn điều lệ để phát triển hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm mở rộng đại lý, mua thêm cơ sở vật chất hoặc nâng cao các dịch vụ của mình.
 4. Giải quyết rủi ro: Ngân hàng cần có một lượng vốn điều lệ tốt để giải quyết các rủi ro mà họ có thể gặp phải trong hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm các rủi ro tài chính hoặc các rủi ro xã hội.
Vốn điều lệ ngân hàng là gì?
Vốn điều lệ ngân hàng là gì?

Đặc điểm của vốn điều lệ ngân hàng

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một ngân hàng. Đặc điểm chính của vốn điều lệ ngân hàng bao gồm:

 1. Là tài sản cố định: Vốn điều lệ là một tài sản cố định của ngân hàng và không thể được sử dụng để thanh toán nợ hay trả lãi cho các nhà đầu tư.
 2. Cung cấp sự an toàn cho khách hàng: Vốn điều lệ giúp đảm bảo sự an toàn cho tiền của khách hàng khi gửi tiền với ngân hàng.
 3. Là nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh: Vốn điều lệ cung cấp nguồn tài chính cho ngân hàng để hoạt động kinh doanh và cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng.
 4. Quy định bởi Nhà nước: Số tiền vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng được quy định bởi Nhà nước và có thể thay đổi theo thời gian.
 5. Tăng tín dụng: Vốn điều lệ giúp tăng tín dụng của ngân hàng, giúp tăng uy tín và tín nhiệm của ngân hàng trong mắt khách hàng và cổ đông.

Vốn điều lệ ngân hàng tối thiểu bao nhiêu?

Số tiền vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quốc gia, kích thước và loại hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, theo quy định của nhiều quốc gia, số tiền vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng có thể từ vài triệu đến hàng tỷ đồng. Ví dụ, theo quy định của Liên minh Châu Âu (EU), số tiền vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng phải là 7% của tổng vốn điều lệ của ngân hàng đó.

Tại Việt Nam, số tiền vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng được quy định bởi Nhà nước và có thể thay đổi theo thời gian. Tính đến thời điểm tôi cập nhật kiến thức, số tiền vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng tại Việt Nam là 5.000 tỷ đồng.

Lưu ý rằng, nếu các yếu tố thay đổi, số tiền vốn điều lệ tối thiểu có thể thay đổi theo thời gian. Đề nghị bạn liên hệ với Nhà nước hoặc các cơ quan liên quan để biết thêm chi tiết về quy định mới nhất.

Hệ số vốn điều lệ ngân hàng

Hệ số vốn điều lệ (Capital Adequacy Ratio – CAR) là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá sự tự động của ngân hàng. Nó cho biết tỷ lệ giữa vốn điều lệ và tổng tài sản của ngân hàng.

CAR được tính bằng cách chia số tiền ngân hàng đang giữ làm vốn điều lệ cho tổng tài sản. Thông thường, ngân hàng được yêu cầu phải có một CAR tối thiểu để đảm bảo rằng họ có đủ vốn để hỗ trợ hoạt động của họ trong trường hợp có sự cố tài chính.

Ví dụ, nếu một ngân hàng có tổng tài sản 100 triệu đô la và vốn điều lệ 10 triệu đô la, thì CAR của họ sẽ là 10%.

Lưu ý rằng yêu cầu về CAR của các ngân hàng có thể khác nhau tùy theo quốc gia và chính sách của từng quốc gia.

Nguồn vốn điều lệ ngân hàng

Nguồn vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại bao gồm các nguồn vốn nội bộ và nguồn vốn ngoại bộ.

Nguồn vốn nội bộ bao gồm:

 • Giá trị cổ phần của chủ sở hữu hoặc các nhà đầu tư: Đây là vốn gốc của ngân hàng và là nguồn vốn quan trọng nhất.
 • Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí và thuế thu được từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể được dùng để tăng vốn điều lệ.

Nguồn vốn ngoại bộ bao gồm:

 • Vốn góp của các nhà đầu tư: Các nhà đầu tư có thể góp vốn cho ngân hàng để tăng vốn điều lệ.
 • Hợp đồng tín dụng: Ngân hàng có thể đầu tư vào các dự án kinh doanh và nhận lại vốn từ việc cho vay tiền.

Lưu ý rằng các nguồn vốn điều lệ của một ngân hàng có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như loại hình kinh doanh, quy mô, hoạt động kinh doanh và mục tiêu kinh doanh của ngân hàng đó

Quy định vốn điều lệ ngân hàng

Vốn điều lệ là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Tại Việt Nam, vốn điều lệ các ngân hàng được quy định theo Luật Ngân hàng và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (State Bank of Vietnam, SBV).

Theo Luật Ngân hàng, một ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của SBV. Vốn điều lệ tối thiểu được xác định dựa trên loại hình kinh doanh và quy mô của ngân hàng.

Việc quản lý vốn điều lệ của ngân hàng được quy định rõ ràng trong các quy định của SBV và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

Cách tăng vốn điều lệ ngân hàng

Ngân hàng tăng vốn điều lệ để làm gì? Ngân hàng tăng vốn điều lệ thường làm điều này để cung cấp nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của mình và tăng cường tín dụng. Tăng vốn điều lệ có thể giúp ngân hàng cung cấp khoản vay lớn hơn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, hoặc cấp tài khoản tiền gửi cho khách hàng. Nó còn có thể giúp ngân hàng tăng cường quỹ tài sản và giữ cho mình trong tình trạng tài chính tốt hơn. Tổng quan, tăng vốn điều lệ là một phương án giúp ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo ra sự tăng trưởng cho công ty.Top of Form

Có một số cách để tăng vốn điều lệ của một ngân hàng:

 1. Lợi nhuận kinh doanh: Lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí và thuế từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể được dùng để tăng vốn điều lệ.
 2. Góp vốn từ các nhà đầu tư: Ngân hàng có thể đầu tư vốn từ các nhà đầu tư bằng cách tổ chức các chương trình góp vốn hoặc tham gia vào các chương trình tài trợ.
 3. Tăng cường hoạt động cho vay: Ngân hàng có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng cường hoạt động cho vay, đầu tư vào các dự án kinh doanh và nhận lại vốn từ việc cho vay tiền.
 4. Chủ động quản lý tài chính: Ngân hàng có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chủ động quản lý tài chính, bao gồm quản lý tốt hơn các chi phí và tăng cường hoạt động tài chính an toàn.

Lưu ý rằng việc tăng vốn điều lệ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính và tài sản của ngân hàng

Tác động của vốn điều lệ ngân hàng

Vốn điều lệ của ngân hàng có thể tác động đến một số lĩnh vực khác nhau trong xã hội và kinh tế. Một số tác động chính của vốn điều lệ của ngân hàng bao gồm:

 1. Tăng cường tín dụng: Vốn điều lệ của ngân hàng có thể tăng cường tín dụng bằng cách cho phép ngân hàng cung cấp thêm tiền cho người dùng và doanh nghiệp.
 2. Giảm giá trị tiền tệ: Vốn điều lệ có thể giảm giá trị của tiền tệ bằng cách tăng lượng tiền trong mức độ mà không có sự tăng trưởng tương đương trong sản xuất và kinh tế.
 3. Ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ: Vốn điều lệ của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ bằng cách tăng hoặc giảm số lượng tiền trong mức độ mà không có sự tăng trưởng tương đương trong sản xuất và kinh tế.
 4. Tác động đến giá cả: Vốn điều lệ của ngân hàng có thể tác động đến giá cả bằng cách tăng lư

Top 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay

Dưới đây bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại:

 1. BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam
 2. Vietinbank
 3. Vietcombank
 4. Techcombank
 5. Agribank
 6. VPBank (Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
 7. MBBank
 8. Sacombank
 9. ACB (Asia Commercial Bank
 10. SHB (Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank

Lưu ý rằng danh sách trên có thể thay đổi và có thể không chính xác với thời điểm hiện tại. Tôi khuyên bạn nên kiểm tra thông tin trên các nguồn tin tức tài chính để cập nhật thông tin mới nhất.

Trên đây là giải đáp của Ngân Hàng AZ về thắc mắc vốn điều lệ ngân hàng là gì. Hy vọng các thông tin trong bài sẽ giúp ích cho mọi người. Vốn điều lệ ngân hàng tạo ra vốn cho hoạt động kinh doanh, có thể giúp cho ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho chính mình. Tuy nhiên, nếu ngân hàng không quản lý tốt hoạt động kinh doanh, có thể dẫn đến mất vốn cho cổ đông và khách hàng.

You cannot copy content of this page