Saturday, 13 Jul 2024
Sacombank Thẻ Tín dụng

Cách tính lãi thẻ tín dụng Sacombank 2024

Nắm rõ cách tính lãi thẻ tín dụng Sacombank là điều cần thiết khi sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng này, qua đó giúp chủ thẻ chủ động và có sự tính toán và chi tiêu hợp lý. Hãy tham khảo qua nội dung bài viết sau đây của nganhangaz.com để có thông tin chi tiết về cách tính lãi thẻ tín dụng Sacombank

Tìm hiểu lãi thẻ tín dụng Sacombank là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng của Sacombank là một khoản phí phụ thuộc vào phần trăm mà khách hàng phải trả khi có việc thanh toán chậm hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng của Sacombank. Để hiểu rõ hơn về lãi suất này, hãy xem xét các điều khoản và cách tính được áp dụng.

Quy định tính lãi thẻ tín dụng Sacombank

Theo chính sách của Sacombank, khi sử dụng thẻ tín dụng của họ, khách hàng được miễn lãi suất trong khoảng thời gian 45 ngày. Trong thời gian này, nếu khách hàng không thanh toán đầy đủ số tiền đã sử dụng trên thẻ, họ sẽ bị áp dụng lãi suất và phí phạt tương ứng. Điều này áp dụng cho cả thanh toán trễ và rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Lãi suất được tính theo quy định được Sacombank công bố và áp dụng cho tất cả chủ thẻ. Điều này mang lại tính minh bạch và công khai về lãi suất thẻ tín dụng của Sacombank. Việc hiểu cách tính lãi suất này sẽ giúp bạn điều chỉnh và cân nhắc chi tiêu cá nhân một cách hiệu quả.

Cách tính lãi thẻ tín dụng Sacombank

Công thức tính lãi suất thẻ tín dụng Sacombank: Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư nợ thực tế x Lãi suất tính lãi) /365.

Ngân hàng Sacombank đã quyết định chọn ngày 15 hàng tháng để thực hiện việc chốt sao kê giao dịch của khách hàng. Điều này có nghĩa là vào ngày 30 của tháng đó, bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ số tiền vay.

Cách tính lãi thẻ tín dụng Sacombank

Ví dụ để minh họa

+ Giả sử bạn đã vay một khoản tiền là 10.000.000 VND từ ngày 15/5 đến 15/6 để sử dụng cho các mục đích chi tiêu cá nhân.

+ Trước hết, vào ngày 15/6, ngày chốt sao kê giao dịch, ngân hàng Sacombank sẽ ghi nhận số tiền vay của bạn là 10.000.000 VND. Từ đó, bạn sẽ có đến ngày 30/6 để thanh toán tổng số tiền này mà không phải chịu bất kỳ lãi suất nào.

+ Nếu bạn không thanh toán đầy đủ số tiền trước ngày 30/6, ngân hàng Sacombank sẽ tính lãi suất cho khoản vay của bạn. Vì vậy, để tránh bị tính lãi suất, bạn cần đảm bảo thanh toán toàn bộ số tiền 10.000.000 VND trước ngày hết hạn, tức là ngày 30/6.

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng Sacombank trả chậm

Để tính lãi suất trễ hạn trên thẻ tín dụng của Sacombank, cần biết các thông tin cơ bản như:

 1. Lãi suất trễ hạn: Sacombank áp dụng mức lãi suất trễ hạn cho thẻ tín dụng. Thông thường, lãi suất này được xác định theo tỷ lệ phần trăm hàng tháng hoặc hàng ngày.
 2. Số tiền nợ trễ hạn: Đây là số tiền bạn chưa thanh toán đúng hạn theo đợt thanh toán trước đó. Nếu bạn không thanh toán toàn bộ số tiền đó đúng hạn, số tiền nợ này sẽ chịu lãi suất trễ hạn.
 3. Thời gian trễ hạn: Đây là khoảng thời gian từ khi bạn nợ đến khi bạn thanh toán. Thời gian này được tính bằng số ngày hoặc số tháng.

Khi bạn có thông tin này, bạn có thể tính lãi suất trễ hạn theo công thức sau:

 • Lãi suất trễ hạn = (Số tiền nợ trễ hạn) x (Lãi suất trễ hạn hàng tháng/ hàng ngày) x (Thời gian trễ hạn)

Ví dụ: Giả sử bạn có một khoản nợ trễ hạn là 1.000.000 VND, Sacombank áp dụng lãi suất trễ hạn hàng tháng là 2% và bạn trễ hạn 15 ngày, công thức tính lãi suất trễ hạn sẽ là:

Lãi suất trễ hạn = 1.000.000 VND x 2% x (15 ngày/30 ngày) = 10.000 VND

Vì vậy, lãi suất trễ hạn trong trường hợp này sẽ là 10.000 VND.

Lưu ý rằng cách tính lãi suất trễ hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của Sacombank. Để biết chính xác cách tính lãi suất trễ hạn trên thẻ tín dụng Sacombank, bạn nên liên hệ với ngân hàng hoặc tham khảo các thông tin chính thức từ Sacombank.

Mức lãi suất thẻ tín dụng Sacombank phổ biến

Lãi suất thẻ tín dụng Sacombank sẽ được tính tùy thuộc vào từng loại thẻ. Sau đây là mức lãi suất đươc chia theo từng hạn mục sau đây, mọi người cùng tham khảo

Lãi suất tháng của thẻ tín dụng Sacombank

+ Thẻ tín dụng nội địa có mức lãi tháng là 1,6% – 2,6%

+ Mức lãi suất tháng cho các loại thẻ tín dụng quốc tế dưới đây là 1,25%-2,77%

 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Classic    
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Ladies First
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Gold
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum Cashback
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Signature
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Infinite
 • Thẻ tín dụng quốc tế World Mastercard
 • Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Gold
 • Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Classic
 • Thẻ tín dụng quốc tế UnionPay
 • Thẻ tín dụng quốc tế JCB Ultimate
 • Thẻ tín dụng quốc tế JCB Gold
 • Thẻ tín dụng quốc tế JCB Classic

+ Thẻ tín dụng quốc tế Visa Corporate Platinum: 1% – 2,6%

+ Thẻ tín dụng Visa Business Gold: 1% – 2,6%

Mức lãi suất rút tiền mặt

Lãi suất rút tiền mặt cho các loại thẻ tín dụng Sacombank là 4% (tối thiểu 60.000 VND)

 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Classic
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Ladies First
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Gold
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum Cashback
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Signature
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Infinite

Mức lãi suất rút tiền mặt của các loại thẻ tín dụng Sacombank: 4% (tối thiểu 60.000 VND)

+ Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard World    

+ Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Gold

+ Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Classic

+ Thẻ tín dụng quốc tế Union

+ Thẻ tín dụng quốc tế JCB Ultimate

+ Thẻ tín dụng quốc tế JCB Classic

+ Thẻ tín dụng quốc tế JCB Gold

Với 2 loại thẻ tín dụng sau có mức lãi rút rút tiền măt 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000)

 • Visa Business Gold
 • Visa Corporate Platinum

Lãi suất chuyển đối ngoại

+ Lãi suất giao dịch ngoại tệ cho 2 loại thẻ tín dụng sau đây là 2,95%

 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Classic    
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Ladies First

+ Thẻ tín dụng quốc tế Visa Gold có mức lãi suất chuyển đổi ngoại tệ là 2,80%

+ Các loại thẻ sau đây có mức lãi khi chuyển đổi ngoại tệ là 2,6%

 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum 
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum Cashback
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Signature

+ Thẻ tín dụng quốc tế Visa Infinite có mức lãi suất chuyển đổi ngoại tệ là 2,10%

+ Mức lãi suất đối với các thẻ sau đầy là 2% số tiền giao dịch

 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Business Gold
 • Thẻ tín dụng quốc tế Visa Corporate Platinum

+ Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard World     2,6%

+ Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Gold       2,8%

+ Mức lãi thẻ tín dụng Sacombank cho 2 loại thẻ sau là 2,95%

 • Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Classic   
 • Thẻ tín dụng quốc tế Union

+ Thẻ tín dụng quốc tế JCB Ultimate   2,60%

+ Thẻ tín dụng quốc tế JCB Gold         2,8%

+ Thẻ tín dụng quốc tế JCB classic      2,95%

Những lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng Sacombank

Qua những gì đã tìm hiểu trên về lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, chính vì vậy mà mọi người cần lưu ý những điều như sau:

 1. Hạn chế chi tiêu nếu bạn không thể thanh toán dư nợ đúng hạn: Trước khi sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu, hãy xem xét khả năng thanh toán số tiền đó trong tương lai. Nếu bạn không tự tin có thể trả nợ đúng hạn, hạn chế chi tiêu để tránh tích lũy dư nợ không kiểm soát được.
 2. Cân nhắc trước khi mua sản phẩm bằng thẻ tín dụng: Trước khi sử dụng thẻ tín dụng để mua một sản phẩm, hãy xem xét kỹ lưỡng khả năng thanh toán số tiền đó trong tương lai. Đừng vay mượn quá mức khả năng trả nợ, vì điều này có thể dẫn đến tích lũy nợ cao và khó khăn trong việc thanh toán sau này.
 3. Tối ưu hóa việc thanh toán dư nợ: Cố gắng thanh toán các khoản nợ càng sớm càng tốt. Việc này giúp giảm thiểu số tiền phải trả cho lãi suất tích lũy. Thay vì chỉ thanh toán số tiền tối thiểu yêu cầu, hãy cố gắng trả nợ một số lượng lớn hơn để giảm thiểu dư nợ chồng chất và tiết kiệm chi phí lãi suất.
 4. Tránh thanh toán trễ hạn: Để tránh mất tiền cho lãi suất cao hơn, hãy luôn thanh toán đúng hạn. Trễ hạn thanh toán sẽ khiến bạn phải trả một khoản phí phạt cao và lãi suất tích lũy thêm. Điều này có thể làm tăng dư nợ tổng cộng và gây áp lực tài chính cho bạn.
 5. Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý: Để tránh tình trạng không thể thanh toán được thẻ tín dụng, người dùng cần có một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Điều này bao gồm việc đánh giá khả năng tài chính cá nhân, quản lý thu chi một cách khôn ngoan và tránh sử dụng thẻ tín dụng quá mức. Nếu không thanh toán

Nội dung bài viết trên đã chia sẻ về cách tính lãi thẻ tín dụng Sacombank mà mọi người cần nắm rõ. Hy vọng với những gì vừa tham khảo trên sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức về cách tính lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng của Sacombank

Xem thêm: