Saturday, 1 Apr 2023
Ngân hàng điện tử Ngân hàng nước ngoài Ngân hàng số

Số tham chiếu tại ngân hàng là gì? Có phải mã giao dịch không?

Số tham chiếu tại ngân hàng là gì? Đây chính là một số duy nhất được sử dụng để xác định một giao dịch tài chính cụ thể. Nó được sử dụng để theo dõi và giải quyết các giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng và thanh toán tiền hàng, chuyển khoản, nhận hoặc gửi tiền, và nhiều hơn nữa. Nếu có nhiều thắc mắc liên quan về  Số tham chiếu tại ngân hàng thì hãy cùng Ngân Hàng Az tìm hiểu ngay tại thông tin sau.

Số tham chiếu tại ngân hàng là gì

Số tham chiếu trong ngân hàng là một chuỗi số hoặc ký tự được sử dụng để tham chiếu đến một giao dịch hoặc một tài khoản ngân hàng cụ thể. Nó được sử dụng để giúp người dùng và ngân hàng quản lý và theo dõi các giao dịch và tài khoản một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Có nhiều loại số tham chiếu, bao gồm:

Số tham chiếu tại ngân hàng là gì
Số tham chiếu tại ngân hàng là gì
 • Số tham chiếu giao dịch: số này được sử dụng để tham chiếu đến một giao dịch cụ thể trên tài khoản của người dùng.
 • Số tham chiếu tài khoản: số này được sử dụng để tham chiếu đến một tài khoản ngân hàng cụ thể.
 • Số tham chiếu thanh toán: số này được sử dụng để tham chiếu đến một giao dịch thanh toán cụ thể.

Tùy thuộc vào ngân hàng và quốc gia, có thể có những loại số tham chiếu khác cũng được sử dụng. Tất cả các loại số tham chiếu này đều có mục đích giúp người dùng và ngân hàng quản lý và theo dõi giao dịch và tài khoản một c

Số tham chiếu ngân hàng có phải mã giao dịch không?

Câu trả lời là Không, số tham chiếu ngân hàng và mã giao dịch là hai thứ khác nhau. Mã giao dịch là một chuỗi ký tự hoặc số được sử dụng để biểu thị một giao dịch cụ thể trên một tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, số tham chiếu ngân hàng là một chuỗi số hoặc ký tự được sử dụng để tham chiếu đến một giao dịch hoặc tài khoản ngân hàng cụ thể. Mã giao dịch và số tham chiếu ngân hàng có thể là hai thứ khác nhau hoặc có thể trùng nhau tùy thuộc vào ngân hàng và quốc gia.

Sự khác biệt giữa số tham chiếu và mã giao dịch

Số tham chiếu và mã giao dịch là hai thứ khác nhau trong khi được sử dụng để biểu thị một giao dịch trên tài khoản ngân hàng của một người dùng.

Số tham chiếu là một chuỗi số hoặc ký tự được sử dụng để tham chiếu đến một giao dịch hoặc tài khoản ngân hàng cụ thể. Nó có thể được sử dụng để xác định giao dịch hoặc tài khoản nào đang được thảo luận hoặc quản lý.

Mã giao dịch là một chuỗi số hoặc ký tự được sử dụng để biểu thị một giao dịch cụ thể trên một tài khoản ngân hàng. Nó cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, chẳng hạn như thời gian, số tiền, địa chỉ người gửi và người nhận tiền, vv.

Trong một số trường hợp, số tham chiếu và mã giao dịch có thể trùng nhau hoặc có thể là hai thứ khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng và quốc gia. Tuy nhiên, nói chung, số tham chiếu và mã giao dịch được sử dụng để biểu thị thông tin khác nhau về một giao dịch tại một thời điểm bất kỳ.

Chức năng của số tham chiếu tại ngân hàng

Số tham chiếu là một số định danh duy nhất được sử dụng bởi ngân hàng để theo dõi và quản lý các giao dịch tài chính của khách hàng. Nó có thể được sử dụng để giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến giao dịch, như thanh toán sai, hoàn trả tiền, hoặc các vấn đề liên quan đến bảo mật.

Số tham chiếu cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chuyển khoản tiền, nhất là khi cần thiết để xác định một giao dịch cụ thể hoặc khi cần gửi một yêu cầu thanh toán đến ngân hàng.

Tại một số quốc gia, số tham chiếu có thể được sử dụng để thanh toán hoặc nhận tiền từ các nguồn khác ngoài ngân hàng, như các công ty hoặc tổ chức trực tuyến.

Tóm lại, số tham chiếu là một công cụ quan trọng để theo dõi và quản lý giao dịch tài chính của khách hàng, và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tùy thuộc vào quý chính sách của ngân hàng và quốc gia. Nó giúp ngân hàng quản lý và theo dõi giao dịch tài chính của khách hàng một cách hiệu quả và an toàn, và cũng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi các giao dịch tài chính của mình và giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến giao dịch.

Ý nghĩa của số tham chiếu trong giao dịch tại ngân hàng

Số tham chiếu là một số duy nhất được gán cho mỗi giao dịch tài chính tại ngân hàng. Có nhiều lý do tại sao cần số tham chiếu trong giao dịch tại ngân hàng, bao gồm:

 • Dễ dàng theo dõi giao dịch: Số tham chiếu giúp cho việc theo dõi giao dịch trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Khách hàng có thể sử dụng số tham chiếu để tra cứu về lịch sử giao dịch và tình trạng tài chính.
 • Giải quyết vấn đề liên quan đến giao dịch: Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề liên quan đến giao dịch, số tham chiếu giúp cho việc giải quyết vấn đề trở nên đơn giản và nhanh chóng.
 • Bảo mật giao dịch: Số tham chiếu cung cấp một tầm quan trọng cho việc bảo mật giao dịch tài chính. Nó giúp ngân hàng xác định và theo dõi các giao dịch tài chính của khách hàng, tránh việc giao dịch bị lẫn lộn hoặc sai sót.
 • Quản lý tài chính: Số tham chiếu giúp cho việc quản lý tài chính của khách hàng trở nên hiệu quả và dễ dàng. Nó giúp khách hàng theo dõi số dư tài khoản một cách dễ dàng.
 • Tăng tính chính xác của giao dịch: Số tham chiếu giúp cho việc xác định và xử lý giao dịch tài chính trở nên chính xác và hiệu quả. Nó giúp tránh việc giao dịch sai sót hoặc bị hủy bỏ do nhầm lẫn hoặc thiếu thông tin.
 • Tăng tính minh bạch cho giao dịch: Số tham chiếu giúp tăng tính minh bạch trong việc giao dịch tài chính. Nó giúp khách hàng và ngân hàng xác định và theo dõi giao dịch một cách chính xác và dễ dàng.

Tổng kế lại, nó giúp cho việc theo dõi, giải quyết vấn đề, bảo mật giao dịch, quản lý tài chính và tăng tính chính xác và minh bạch của giao dịch.

Hướng dẫn xem số tham chiếu ngân hàng

Xem qua Internet Banking

Số tham chiếu có thể xem được qua internet banking của ngân hàng. Tuy nhiên, cách xem số tham chiếu của giao dịch tài chính qua internet banking sẽ phụ thuộc vào ngân hàng mà bạn sử dụng. Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách chung:

 • Đăng nhập vào tài khoản internet banking của bạn.
 • Tìm kiếm mục “Lịch sử giao dịch” hoặc “Chi tiết tài khoản”.
 • Chọn ngày và khoảng thời gian mà bạn muốn xem các giao dịch tài chính của mình.
 • Tìm kiếm giao dịch tài chính mà bạn muốn xem số tham chiếu.
 • Xem số tham chiếu của giao dịch tài chính đó trong chi tiết giao dịch hoặc trong mô tả của giao dịch.

Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề khi xem số tham chiếu qua internet banking, hãy liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Xem qua Mobile Banking

Số tham chiếu có thể xem được qua mobile banking của ngân hàng. Tuy nhiên, cách xem số tham chiếu của giao dịch tài chính qua mobile banking sẽ phụ thuộc vào ngân hàng mà bạn sử dụng. Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách chung:

 • Đăng nhập vào tài khoản mobile banking của bạn.
 • Tìm kiếm mục “Lịch sử giao dịch” hoặc “Chi tiết tài khoản”.
 • Chọn ngày và khoảng thời gian mà bạn muốn xem các giao dịch tài chính của mình.
 • Tìm kiếm giao dịch tài chính mà bạn muốn xem số tham chiếu.
 • Xem số tham chiếu của giao dịch tài chính đó trong chi tiết giao dịch hoặc trong mô tả của giao dịch.

Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề khi xem số tham chiếu qua mobile banking, hãy liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Xem qua máy ATM

Bạn có thể xem số tham chiếu của giao dịch tài chính qua máy ATM của ngân hàng. Tuy nhiên, cách xem số tham chiếu sẽ phụ thuộc vào ngân hàng mà bạn sử dụng. Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách chung:

 • Đăng nhập vào tài khoản ATM bằng thẻ ATM và mật mã của bạn.
 • Chọn mục “Lịch sử giao dịch” hoặc “Chi tiết tài khoản”.
 • Chọn ngày và khoảng thời gian mà bạn muốn xem các giao dịch tài chính của mình.
 • Tìm kiếm giao dịch tài chính mà bạn muốn xem số tham chiếu.
 • Xem số tham chiếu của giao dịch tài chính đó trong chi tiết giao dịch hoặc trong mô tả của giao dịch.

Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề khi xem số tham chiếu qua máy ATM, hãy liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng

Nếu bạn không biết số tham chiếu của giao dịch tài chính tại ngân hàng, hãy liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ. Nhân viên ngân hàng sẽ giúp bạn tìm kiếm và xác định số tham chiếu của giao dịch tài chính. Hãy cung cấp cho nhân viên thông tin cần thiết như tên và số tài khoản của bạn, ngày và giờ của giao dịch để họ có thể tìm kiếm và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Khi nào cần kiểm tra số tham chiếu ngân hàng

Bạn cần kiểm tra số tham chiếu ngân hàng trong một số trường hợp sau:

 • Khi bạn muốn xác nhận rằng giao dịch tài chính của mình đã được thực hiện thành công.
 • Khi bạn muốn xác nhận số tiền đã được gửi hoặc nhận.
 • Khi bạn muốn kiểm tra tình trạng của giao dịch tài chính.
 • Khi bạn muốn xác nhận rằng số tiền đã được tạo ra hoặc trừ trong tài khoản của mình.
 • Khi bạn muốn kiểm tra tình trạng tài khoản của mình.

Kiểm tra lịch sử giao dịch khi không có số tham chiếu được không?

Nếu bạn không có số tham chiếu, bạn vẫn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của mình bằng các cách sau:

 • Qua internet banking: Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản internet banking của mình và kiểm tra lịch sử giao dịch của mình.
 • Qua mobile banking: Bạn có thể sử dụng ứng dụng di động của ngân hàng để kiểm tra lịch sử giao dịch của mình.
 • Qua máy ATM: Bạn có thể đến một máy ATM và kiểm tra lịch sử giao dịch của mình bằng cách sử dụng chức năng “Lịch sử giao dịch” hoặc “Xem sổ tài khoản”.
 • Qua tài khoản trực tuyến: Bạn có thể liên hệ với ngân hàng để đăng ký tài khoản trực tuyến và kiểm tra lịch sử giao dịch của mình từ xa.

Hy vọng các thông tin bên trên sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn thắc mắc về Số tham chiếu tại ngân hàng là gì? Có phải mã giao dịch không? Nếu muốn kiểm tra lịch sử giao dịch khi không có số tham chiếu thì bạn vẫn có hteer thực hiện được qua hướng dẫn bên trên. Chúc các bạn thực hiện thành công.

You cannot copy content of this page