Friday, 19 Apr 2024
Tài khoản Tin Tức

Ai có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng? Công an, nhân viên bank?

Theo pháp luật quy định hiện nay thì tài khoản ngân hàng của cá nhân là tài khoản bảo mật tuyệt đối. Vậy trường hợp nào thì ngân hàng cung cấp tài khoản cho bên thứ 3. Ai có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn? nganhangaz.com xin chia sẻ những kiến thức về bảo mật tài khoản ngân hàng nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình.

Tìm thông tin người qua số tài khoản ngân hàng được không

Nếu bạn có số tài khoản ngân hàng mà muốn tìm thông tin người chủ sở hữu tài khoản đó thì sẽ có 2 trường hợp như sau:

  • Bạn chính là chủ nhân của số tài khoản đó và cần tra cứu lại thông tin của mình thì việc này vô cùng đơn giản. Chỉ cần mang CMND đến quầy giao dịch ngân hàng và yêu cầu kiểm tra thông tin tài khoản thì sẽ tra cứu được.
  • Trường hợp 2 là chủ tài khoản đó là một người khác và bạn cần điều tra thông tin chủ tài khoản đó với lý do chuyển nhầm tiền hoặc nhận tiền chuyển từ tài khoản đó. Thì việc này không thể do ngân hàng tự ý xử lý mà phải được sự đồng ý của chủ nhân tài khoản đó thì mới có thể lấy được.

Ai có quyền kiếm tra tài khoản ngân hàng?

Cha mẹ có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng của con không

Theo điều 76 Luật hôn nhân và gia đình quy định, cha mẹ chỉ có quyền kiểm tra tài khoản của con trong trường hợp sau:

  1. Đối với con từ 15 tuổi trở lên có tài sản riêng, cha mẹ muốn kiểm tra tài khoản đó phải có sự đồng ý của con dưới văn bản pháp lý con nhờ cha mẹ quản lý, ngược lại cha mẹ không có quyền tự ý đòi ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của con.
  2. Nếu con dưới 15 tuổi mất hành vi năng lực dân sự và tài sản của con do cha mẹ quản lý thì mới có quyền kiểm tra tài khoản của con.
  3. Nếu con đang được người khác giám hộ theo quy định của bộ luật dân sự có tài khoản ngân hàng thì cha mẹ không có quyền kiểm tra hay quản lý tài tài khoản ngân hàng của con trừ khi có sự đồng ý từ phía người giám hộ.

Công an có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng không

Công an không có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin cá nhân của người khác trừ khi có lệnh từ tòa án hoặc viện kiểm sát về việc điều tra thu thập thông tin tội phạm. Còn lại công an có hành vi cố ý kiểm tra tài khoản ngân hàng của cá nhân nào đó không được sự cho phép của chủ tài khoản và không có văn bản pháp lý được xem là vi phạm luật.

ai-co-quyen-kiem-tra-tai-khoan-ngan-hang
Ai có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng

Chuyển nhầm tiền qua tài khoản khác có kiểm tra được thông tin chủ sở hữu không

Cho dù bạn chuyển nhầm tiền hoặc bị lừa đảo chuyển tiền qua hình thức bán hàng online hay tổng tiền thì cũng không có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của người đó.

Do vấn đề quản lý tài chính và bảo mật thông tin khách hàng nên bất cứ ai cũng không thể kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng nếu như không có lệnh từ tòa án. Nếu trường hợp bạn chuyển tiền nhầm hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trình báo với ngân hàng và nhờ sự can thiệp của cơ quan pháp luật để xử lý.

Cơ quan nào mới có quyền kiếm tra tài khoản ngân hàng

Trường hợp nào có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng

Vấn đề bảo mật thông tin khách hàng là vô cùng quan trọng mà mọi ngân hàng đều tuân thủ nguyên tắc theo luật. Chỉ khi trong trường hợp cơ quan pháp luật đang điều tra tội phạm liên quan đến tham những , an ninh quốc phòng…và có văn bản lệnh yêu cầu kiểm tra từ tòa án thì mới được quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng của cá nhân đó.

Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng

Bộ phận thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ, phó tổng Thanh tra Chính phủ, chánh Thanh tra, phó chánh Thanh tra bộ, chánh ( phó ) Thanh tra tỉnh, chánh ( phó) chánh Thanh tra sở, và các thanh tra được quy định theo pháp luật. Có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng.

Bộ phận kiểm sát

Viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân các cấp, viện kiếm sát quân sự các cấp theo quy định của pháp luật.

Bộ phận kiểm toán

Tổng kiểm toán nhà nước, phó tổng Kiểm toán nhà nước, kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành hoặc khu vực, và các kiểm toán viên được quy định theo pháp luật.

Cơ quan điều tra

Thủ trưởng, phó thủ trường hoặc các điều tra viên trong hệ thống cơ quan điều tra, cấp phó với nhiệm vụ được giao là tiến hành hoạt động điều tra danh tính tội phạm theo quy định của pháp luật.

Ai có quyền tra cứu tài khoản ngân hàng

Bộ phận nghiệp vụ

Cấp trường, cấp phó các đơn vị nghiệp vụ trong công an nhân dân, quân đội , các cơ quan thi hành án theo thẩm quyền quy định của pháp luật về thi hành án.

Bộ phận hải quan

Tổng cục trường, phó tổng cục trưởng tổng cục Hai Quan, cục trưởng, phó cục trưởng. Các bộ phận điều tra viên chống buôn lậu, cục trưởng, cơ quan, phó cục trường Cục Hải Quang tỉnh, các phòng ban theo quy định của pháp luật.

Bộ phận thuế

Thanh tra cục thuế, cục trưởng, chi cục trưởng, chi cục phó theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hồ sơ yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

  • Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền quy định bao gồm lý do yêu cầu kiểm tra tài khoản, mối liên quan giữa thông tin khách hàng với lý do yêu cầu kiểm tra
  • Tài liệu do cơ quan thẩm quyền ban hành chứng minh lý do cần thu thập thông tin khách hàng để khởi tố, thi hành án…
  • Tài liệu quy định tại khoản 2 (điều này không áp dụng đối với yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của cơ quan nhà nước cho mục đích thu thập thông tin, tài liệu khới tố theo pháp luật)

Thủ tục yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu trong trường hợp có các văn bản pháp lý từ cơ quan thẩm quyền yêu cầu quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng của khách hàng thì ngân hàng bắt buộc phải tiến hành theo luật và các bước sau:

  • Khi cần thông tin khách hàng, cơ quan nhà nước gửi hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định Việt Nam
  • Nhân viên ngân hàng sẽ thực hiện theo yêu cầu khi nhận được văn bản pháp lý cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng với điều kiện sau

👉 Yêu cầu người đại diện cơ quan nhà nước xuất trình CMND hoặc CCCD đối chiếu khớp với văn bản yêu cầu kiểm tra tài khoản khách hàng trước khi tiến hành giao nhận.

👉Nếu hồ sơ yêu cầu kiểm tra tài khoản không đầy đủ thì ngân hàng có quyền yêu cầu bên cơ quan pháp lý bổ sung trước khi giao nhận thông tin tài liệu

Lưu ý: Nếu trong trường hợp ngân hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc chậm cung cấp thông tin thì cần phải có văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước với lý do từ chối hoặc chậm cung cấp thông tin khách hàng.

Nhân viên có được tự ý cung cấp tài khoản ngân hàng của khách không

Trong trường hợp cá nhân, khách hàng đến ngân hàng yêu cầu kiểm tra tài khoản ngân hàng của một khách hàng nào đó với lý do chuyển nhầm tiền hoặc nhận tiền từ tài khoản đó, thì ngân hàng không có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho bên thứ 3.

Trừ khi có sự đồng ý của chủ tài khoản thì nhân viên ngân hàng mới được cung cấp các thông tin chi tiết về tài khoản khách hàng. Nếu khách hàng có yêu cầu liên lạc với chủ tài khoản do chuyển nhầm tiền thì nhân viên ngân hàng có trách nhiệm liên lạc với chủ tài khoản đó và thông báo, thương lượng để được sự đồng ý của chủ tài khoản.

Nhân viên sẽ bị xử lý như thế nào nếu tự ý cung cấp thông tin cá nhân khách hàng

Nếu nhân viên ngân hàng chưa có sự đồng ý từ chủ sở hữu tài khoản mà cung cấp thông tin khách hàng cho người khách kiểm tra tàI khoản sẽ bị xử phạt với mức án cao theo luật hình sự.

Với trường hợp nhân viên ngân hàng cấu kết với kẻ gian lạm dụng chức quyền tiết lộ tài khoản ngân hàng cá nhân của khách hàng sẽ bị xử phạt theo luật hình sự với những mức án cao mang tính nghiêm khắc và bồi thường số tiền tùy theo quy định của pháp luật. Ngân hàng liên quan cũng sẽ bị xử lý nghiệm ngặt.

Trên đây là những thông tin hữu ích giúp mọi người có thêm kiến thức về bảo mật tài khoản ngân hàng và những ai được quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Nếu trong trường hợp quyền lợi của bạn bị xâm phạm thì có thể thưa kiện lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết và xử phạt hành vi của ngân hàng đó.

Tin liên quan