Friday, 19 Apr 2024
Agribank Vay thế chấp Vay Vốn

Vay ngân hàng agribank 1 Tỷ lãi suất bao nhiêu tháng trong 5,10,15 năm

Vay ngân hàng agribank 1 Tỷ lãi suất bao nhiêu tháng trong 5,10,15 năm đang là câu hỏi lớn của những khách hàng đang cần có vốn kinh doanh lớn hay dự định ra nước ngoài lập nghiệp. Vì số tiền vay này khá lớn nên người đi vay cần có sự tính toán kỹ lưỡng về mức lãi suất cần phải trả. Hôm nay Ngân hàng AZ sẽ hướng dẫn mọi người cách tính lãi suất chính xác nhất.

Tại sao nên vay vốn 1 tỷ tại ngân hàng Agribank?

Như mọi người đã biết trên thị trường tài chính hiện nay có 2 hình thức vay vốn phổ biến đó là vay vốn thế chấp và vay vốn tín chấp. Tuy nhiên hình thức vay tín chấp chỉ giới hạn số tiền vay được khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Còn đối với vay thế chấp thì khách hàng có thể vay đến 1 tỷ đồng và tãi suất cũng không cao như vay tín chấp.

Hầu hết các ngân hàng hiện nay, bao gồm cả Agribank đều có hỗ trợ khoản vay vốn lên đến 1 tỷ đồng cho khách hàng với các kỳ hạn linh hoạt. Mức lãi suất vay thế chấp ở Agribank hiện nay thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác, chỉ dao động từ 6% đến 11%/năm và được ngân hàng quy định tùy vào mục đích vay khác nhau. Cụ thể được thể hiện ở hình sau:

vay-ngan-hang-agribank-1-ty-lai-suat-bao-nhieu-thang-trong-51015-nam-3
Lãi suất vay thế chấp ngân hàng Agribank cập nhật mới nhất

Khi vay thế 1 tỷ đồng tại Agribank theo hình thức thế chấp, khách hàng còn được chủ động thanh toán nợ vay trước hạn và hưởng mức lãi suất hấp dẫn theo chương trình mà ngân hàng đưa ra lúc thỏa thuận.

Vay ngân hàng Agribank 1 Tỷ lãi suất bao nhiêu trong 5,10,15 năm

Nếu mọi người vay 1 tỷ đồng ở Agribank thì mỗi tháng khách hàng phải đóng lãi suất tùy theo thời hạn vay và mức lãi suất vay hàng năm. Sau đây là một số mốc thời hạn vay khác nhau để mọi người có thể biết rõ khoản tiền lãi suất và tiền gốc mình cần đóng hàng tháng là bao nhiêu.

vay-ngan-hang-agribank-1-ty-lai-suat-bao-nhieu-thang-trong-51015-nam-2
Vay ngân hàng Agribank 1 tỷ đồng lãi suất bao nhiêu?

Vay vốn 1 tỷ trong 5 năm mỗi tháng trả bao nhiêu?

Ví dụ: Khách hàng A vay thế chấp ngân hàng Agribank với số tiền 1 tỷ đồng để kinh doanh với thời hạn là 5 năm và mức lãi suất là 6%/năm áp dụng trong suốt thời gian vay vốn. Vậy chúng ta sẽ có 2 cách tính số tiền phải trả như sau:

– Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần như sau:

Lãi phải trả =  [(Dư nợ thực tế còn lại x Lãi suất vay trong kỳ)/365  ngày] x số ngày vay thực tế trong tháng

Giả sử thời gian vay 1 tỷ tính từ hôm nay là 11/10/2022 tới ngày 11/10/2027 thì khách hàng phải trả số tiền hàng tháng như sau:

+ Tháng đầu tiên:

 • Số tiền lãi phải trả là 5.000.000 VNĐ
 • Số tiền gốc phải trả là 16.666.667 VNĐ
 • Số tiền gốc và lãi phải trả là 21.666.667 VNĐ

+ Tháng thứ 2:

 • Số tiền lãi phải trả là 4.916.667 VNĐ
 • Số tiền gốc phải trả là 16.666.667 VNĐ
 • Số tiền gốc và lãi phải trả là 21.583.333 VNĐ

+ Tháng thứ 3:

 • Số tiền lãi phải trả là 4.833.333 VNĐ
 • Số tiền gốc phải trả là 16.666.667 VNĐ
 • Số tiền gốc và lãi phải trả là 21.500.000 VNĐ.

Những tháng tiếp theo, mọi người cứ tiếp tục tính số tiền gốc và lãi phải trả theo công thức trả theo dư nợ thực tế còn lại.

–> Tổng tiền lãi và tiền gốc mà khách hàng A phải trả trong 5 năm là: 1.152.500.000 VNĐ.

– Lãi suất tính theo dư nợ ban đầu:

Nếu tính lãi suất theo dư nợ ban đầu, chúng ta có công thức sau:

Tiền lãi phải trả = ((Dư nợ giảm dần (lãi tính theo dư nợ ban đầu) x lãi suất ngân hàng cho vay)/365 ngày) x số ngày vay thực tế trong tháng

Như vậy, nếu vay 1 tỷ đồng trong 5 năm, mỗi tháng khách hàng phải trả:

+ Tiền lãi: 5.000.000 VNĐ

+ Tiền gốc: 16.666.667 VNĐ

–> Tổng lại là mỗi tháng người vay này phải trả 21.666.667 VNĐ cho đến hết thời hạn 5 năm. Như vậy tổng tiền lãi và tiền gốc mà khách hàng A này phải trả trong vòng 5 năm là: 1.300.000.000 VNĐ.

Vay 1 tỷ trong 10 năm mỗi tháng trả bao nhiêu?

Ví dụ: Khách hàng B vay thế chấp ngân hàng Agribank với số tiền 1 tỷ đồng để kinh doanh với thời hạn là 10 năm và mức lãi suất là 6%/năm áp dụng trong suốt thời gian vay vốn. Chúng ta cũng tính lãi suất theo dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu như 2 công thức ở trên:

vay-ngan-hang-agribank-1-ty-lai-suat-bao-nhieu-thang-trong-51015-nam-1
Vay 1 tỷ trong 10 năm mỗi tháng phải trả bao nhiêu?

– Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần:

Giả sử thời gian vay 1 tỷ tính từ hôm nay là 11/10/2022 tới ngày 11/10/2032 thì khách hàng phải trả số tiền hàng tháng như sau:

+ Tháng đầu tiên:

 • Số tiền lãi phải thanh toán cho ngân hàng = 0,5% x 1 tỷ đồng = 5.000.000 VNĐ
 • Số tiền gốc phải trả = 1 tỷ đồng : 10 năm = 8.333.333 VNĐ
 • Tổng tiền gốc và tiền lãi phải trả = 8.333.333 + 5.000.000 = 13.333.333 VNĐ

+ Tháng thứ 2:

Vì tháng đầu khách hàng B phải trả khoản tiền gốc là 8.333.333 VNĐ nên tháng thứ 2 chúng ta sẽ lấy số tiền đã vay lúc đầy trừ cho số tiền gốc của tháng đầu. Như vậy ta có:

 • Số tiền lãi phải thanh toán = (1 tỷ đồng – 8.333.333) * 0,5% = 4.958.333 VNĐ
 • Tiền gốc phải trả cho tháng thứ 2 = 1 tỷ đồng : 10 năm = 8.333.333 VNĐ
 • Tổng tiền gốc và tiền lãi phải thanh toán = 8.333.333 + 4.958.333 = 13.291.666

Tương tự những tháng tiếp theo, khách hàng B cũng thực hiện cách tính như trên để biết số tiền lãi và tiền gốc phải trả mỗi tháng là bao nhiêu.

– Lãi suất tính theo dư nợ gốc:

Với cách tính lãi suất theo dư nợ gốc, khách hàng B phải trả số tiền hàng tháng như sau:

+ Tiền lãi hàng tháng = 0,5% x 1 tỷ đồng = 5.000.000 VNĐ

+ Tiền gốc phải trả mỗi tháng =  1 tỷ đồng : 10 năm = 8.333.333 VNĐ

+ Tiền gốc và lãi phải trả mỗi tháng = 8.333.333 + 5.000.000 = 13.333.333 VNĐ

Trong thời hạn 120 tháng, khách hàng này phải trả đều mỗi tháng với số tiền là 13.333.333 VNĐ. Và sau 120 tháng thì khách hàng B phải trả cho ngân hàng Agribank số tiền cả gốc lẫn lãi là 1.599.999.960 VNĐ.

Vay 1 tỷ trong 15 năm mỗi tháng trả bao nhiêu?

Ví dụ: Khách hàng C vay thế chấp ngân hàng Agribank với số tiền 1 tỷ đồng để kinh doanh với thời hạn là 15 năm và mức lãi suất là 6%/năm áp dụng trong suốt thời gian vay vốn. Nganhangaz.com cũng hướng dẫn mọi người tính lãi suất phải trả mỗi tháng tương tự 2 ví dụ trên:

– Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần:

Giả sử thời gian vay 1 tỷ tính từ hôm nay là 11/10/2022 tới ngày 11/10/2037 thì khách hàng phải trả số tiền hàng tháng như sau:

+ Tháng đầu tiên:

 • Số tiền lãi phải thanh toán cho ngân hàng = 0,5% x 1 tỷ đồng = 5.000.000 VNĐ
 • Số tiền gốc phải trả = 1 tỷ đồng : 15 năm = 5.555.555 VNĐ
 • Tổng tiền gốc và tiền lãi phải trả = 5.555.555 + 5.000.000 = 10.555.555 VNĐ

+ Tháng thứ 2:

Vì tháng thứ nhất khách hàng C phải trả khoản tiền gốc là 5.555.555 VNĐ nên tháng thứ 2 chúng ta sẽ lấy số tiền đã vay lúc đầy trừ cho số tiền gốc của tháng đầu. Như vậy ta có:

 • Số tiền lãi phải thanh toán = (1 tỷ đồng – 5.555.555) * 0,5% = 4.972.222 VNĐ
 • Tiền gốc phải trả cho tháng thứ 2 = 1 tỷ đồng : 15 năm = 5.555.555 VNĐ
 • Tổng tiền gốc và tiền lãi phải thanh toán = 5.555.555 + 4.972.222 = 10.527.777 VNĐ

Tương tự trong những tháng tiếp theo, khách hàng C cũng thực hiện cách tính như trên để biết số tiền lãi và tiền gốc phải trả mỗi tháng là bao nhiêu.

– Lãi suất tính theo dư nợ gốc:

Với cách tính lãi suất theo dư nợ gốc, khách hàng C phải trả số tiền hàng tháng như sau:

+ Tiền lãi hàng tháng = 0,5% x 1 tỷ đồng = 5.000.000 VNĐ

+ Tiền gốc phải trả mỗi tháng =  1 tỷ đồng : 15 năm = 5.555.555 VNĐ

+ Tiền gốc và lãi phải trả mỗi tháng = 5.555.555 + 5.000.000 = 10.555.555 VNĐ

Trong thời hạn 180 tháng, khách hàng này phải trả đều mỗi tháng với số tiền là 10.555.555 VNĐ. Và sau 180 tháng thì khách hàng C này phải trả cho ngân hàng Agribank số tiền cả gốc lẫn lãi là 1.266.666.600 VNĐ.

Điều kiện vay thế chấp 1 tỷ đồng tại Agribank

Căn cứ trên những quy định của pháp luật về vay vốn ngân hàng, Agribank cũng đưa ra những điều kiện với những khách hàng muốn vay thế chấp 1 tỷ đồng như sau:

+ Độ tuổi người vay từ 18 – 75 tuổi, là người có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống trong khu vực thuộc phạm vi quản lý của ngân hàng Agribank.

+ Lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu ở CIC.

+ Mục đích sử dụng vốn vay rõ ràng, chính đáng.

+ Người đi vay bắt buộc phải có tài sản thế chấp đảm bảo hợp pháp như sổ đỏ chính chủ, sổ hồng hoặc loại giấy tờ có giá trị khác.

+ Người đi vay có công việc với mức thu nhập ổn định hàng tháng, đủ để duy trì khả năng trả nợ trong suốt thời hạn vay vốn.

Thủ tục vay thế chấp 1 tỷ đồng tại Agribank

Khi mọi người vay thế chấp 1 tỷ đồng tại ngân hàng Agribank thì cần chuẩn bị một số thủ tục vay như sau:

vay-ngan-hang-agribank-1-ty-lai-suat-bao-nhieu-thang-trong-51015-nam
Thủ tục vay thế chấp 1 tỷ đồng tại ngân hàng Agribank

+ Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ngân hàng Agribank cung cấp.

+ CCCD/Passport, Bản sao sổ tạm trú, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận người vay còn độc thân.

+ Bảng lương trong 3 tháng gần thời điểm làm hồ sơ vay và hợp đồng lao động.

+ Tài sản thế chấp của người vay: Sổ đỏ, sổ hồng hoặc những loại giấy tờ có giá trị khác.

+ Những loại chứng từ khác mà ngân hàng yêu cầu phải nộp trong quá trình xử lý hồ sơ vay vốn.

Quy trình vay thế chấp 1 tỷ đồng tại Agribank

Quy trình vay thế chấp 1 tỷ tại ngân hàng Agribank hiện nay đã được đơn giản hóa hơn thời gian trước để khách hàng được giải ngân khoản vay nhanh hơn. Quy trình cụ thể như sau:

+ Bước 1: Mọi người đến chi nhánh ngân hàng Agribank gần nhất để đăng ký vay vốn.

+ Bước 2: Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ đăng ký khoản vay của khách hàng.

+ Bước 3: Ngân hàng liên hệ lại cho khách hàng để xác thực các thông tin trong hồ sơ đăng ký vay vốn.

+ Bước 4: Nhân viên giao dịch của ngân hàng hẹn gặp mặt khách hàng để tư vấn về khoản vay, thu thập các giấy tờ, thủ tục cần thiết của khách hàng.

+ Bước 5: Ngân hàng tiến hành xét duyệt khoản vay.

+ Bước 6: Ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Vậy là mọi người đã giải đáp rõ câu hỏi vay ngân hàng agribank 1 Tỷ lãi suất bao nhiêu tháng trong 5,10,15 năm qua bài viết trên. Nếu muốn vay số tiền lớn để tiêu dùng, kinh doanh thì mọi người nên vay tại Agribank vì ngân hàng này luôn cung cấp khoản vay lớn với mức lãi suất ưu đãi nhất thị trường.

Xem thêm: